Feltmedisinen som ble til kosttilskudd

I 1978 fant forskere på feltarbeid virkestoffer i rug som senere ble klassifisert som "urtemedisin mot forkjølelse, sår hals, og influensa". Oralmat (Uttales: "Orallmatt") var født. I 1991 ble Oralmat lansert i USA. I 2003 endret reglene seg og Oralmat ble omklassifisert til kosttilskudd, og mistet retten til å markedsføre seg som "urtemedisin mot spesifikke helseplager".

Mitt navn er Lars Klette, hjemvendt feltforsker. Etter et nyhetsinnslag på TV2 om en kolspasient i 2005, besluttet jeg å introdusere Oralmat i Norge etter at kols-pasienten gikk med på å være min "prøvekanin." Oralmat Blå, som produktet da het, ble tilrettelagt som en immunterapi mot kols og min prøvekanin, Harald Hoel, satte i gang.

Parallelt ble det innhentet aksept fra REK (forsknings-etisk-komite) om en studie Dr. Alexander Mills sa seg villig til å utføre med sine kols-pasienter ved Hamar Sykehus Innlandet. Uken før studie-start ble Dr. Mills truet med avskjed hvis han gjorde studien, og prosjektet ble skrinlagt. Andre utspill - bl.a. til Glitre-klinikken og LHL, førte heller ikke frem. Men Harald Hoel ble mye bedre og kunne leve et normalt liv igjen, og sønnen hans kvittet seg med astma på 5 uker. Det var en sterk motivasjon til ikke å gi opp til tross for veggen av motvilje og fordommer vi opplevde i møte med norsk presse og helsevesen. Det endte i rettsak mot legemiddelverket i 2014 for årelang hetskampanje mot Oralmat - hvor staten ble frikjent. (Ny sak mot legemiddelverket og medisinsk fagdirektør og legemiddelkonsulent Steinar Madsen for nye hetsutspill vurderes...).

Rug inneholder gluten, og gluten blir fjernet under produksjonen av Oralmat Original. I 2008 erstattet vi rug med rugspirer idet pollen ikke er utviklet i spirer, for å gjøre produktet tilgjenglig for allergikere.

I perioden 2012 - 2015 avvek vi fra original-produktet ved å tilsette det mineralet selen. Selv om "nyutvinningen" ble godt mottatt, ble det ikke slik vi hadde håpet og vi innså etter hvert at original-oppskriften uten selen hadde bedre effekt mot alleri og kols- lignende indikasjoner som astma, bronkitt og andre betennelsestilstander i munn, hals og luftveier generelt. Det ble derfor besluttet å forlate den selen-tilsatte varianten Oralmat Forte til fordel for original-produktet Oralmat Original, i Norge tidligere markedsført under navnet Oralmat Blå.

I dag skriver vi februar 2016 og vi har re-lansert Oralmat Blå som Oralmat Original, den rene original-oppskriften uten andre virkestoffer enn de velprøvde og godt dokumenterte rugspiredråpene.

Selges i helsekostbutikker og på www.oralmat.com

Rug og spirer har helbredende effekt uten bivirkninger. De angriper årsaken til helseplagene, og symptomene dempes, til de forsvinner med plagene...
Oralmat Original
brukerinformasjon

(Tidligere kjent som Oralmat Blå)